Ứng dụng của chữ ký số trong các giao dịch điện tử

Ngày 27/09/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Vậy chữ ký số là gì? Chữ ký số dùng để làm gì? Chứng ta cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé!

Ứng dụng của chữ ký số trong các giao dịch điện tử
Ứng dụng của chữ ký số trong các giao dịch điện tử

Trả lời